دو سالی می شود که رفتی 

اما هنوز که هنوز است 

صدای اذانت نجوای شمعدانی است

هنوز عطر تو را می دهد گل محمدی 

هنوز رنگ نبودنت میدهد بند بند وجودم

رنگ درد می دهد

عزیزم! الهی همیشه باشی کنارم

الهی دلم تنگ توست برگرد پدر

هنوز بوی غم می دهد خانه

برگرد پدر...

اشک هایم به شفافی روح بزرگ توست

برگرد پدر...

هنوز این منم تنها و اتاق و گریه

هنوز شب قدر است و یادت و قرآن وجوشن وگریه

برگرد پدر

زمین دلم کویر شد در مرکز گیلان

بیا و بارانی کن بهار عمرم

برگرد پدر...

نیستی دلم بغض درد می خواند

فردا روزنامه ها چاپ می کنند..

سیلاب اشکی جهان را تخریب کرد...

به حرمت شب قدر...

برگرد پدر...

زهرامحدثی (گیلانی)