تو کنارم باش... اصلا.. شعرهایم مال تو 

هرچه ازتاثیرچشمت می سرایم مال تو 


یک تبسم ،یک نگاه ساده ی تو مال من

در عوض هرچیز که مانده برایم مال تو


هیچ موجودی ندیدیم از خدا بخشنده تر

"دوستت دارم "به حدی که.... خدایم مال تو!


روزی اسماعیل اگر سر داد در پیمان عشق...

چشم وگوش ذهن و قلب و دست و پایم مال تو


ثروت یک شاعرعاشق فقط......اشعار اوست...

تو کنارم باش........ اصلا ....شعرهایم مال تو