بعضی چیزها را نمی شود گفت! 

مثل چقدر دوستت دارم ها... 

افشین صالحی